Βοζίκας Δημήτρης

Εισήχθη 15ος στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του σε τέσσερα έτη. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου». Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του πραγματοποίησε και παρακολούθησε πολλές δειγματικές διδασκαλίες σε Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια της Αθήνας. Κατέχει άριστα την αγγλική και γνωρίζει πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα. Στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία και παρακολουθεί κινηματογράφο και θεατρικές παραστάσεις.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ