Βαζούρα Πηνελόπη

 Εκδόσεις Σαββάλα, α΄ έκδοση 2013, σελίδες 860

Περιέχει: 

1. Βασικές οδηγίες για τη συγγραφή Έκθεσης-Περίληψης-Ασκήσεων

2. Θεωρία σχολικού βιβλίου με παραδείγματα

3. Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα από κείμενα καθημερινού λόγου

4. 50 θεματικές ενότητες πλήρως αναλυμένες

5. Εισαγωγικά κείμενα αφόρμησης ανά θεματική ενότητα

6. Κείμενα για επεξεργασία 2 ανά θεματική ενότητα

7. Πηγές άντλησης ιδεών για κάθε θέμα έκθεσης

8. Υποδειγματικές εκθέσεις μαθητών.

9. Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων

10. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα

11. Μικρό λεξικό, βιογραφικά σημειώματα

 

Βασισμένο στο σχολικό βιβλίο Έκφραση - Έκθεση, τεύχος Β΄, στο Βιβλίο του Καθηγητή, καθώς και στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο.

                                 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ