Βαζούρα Πηνελόπη

Εκδόσεις Σαββάλα, α΄ έκδοση 2016, σελίδες 1020

                                                                                                                     
Περιέχει:

1. Βασικές οδηγίες για τη συγγραφή Έκθεσης-Περίληψης-Ασκήσεων

2. Θεωρία σχολικού βιβλίου με παραδείγματα

3. Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα από κείμενα καθημερινού λόγου

4. 70 θεματικές ενότητες πλήρως αναλυμένες

5. Εισαγωγικά κείμενα αφόρμησης ανά θεματική ενότητα

6. Κείμενα για επεξεργασία 2 ανά θεματική ενότητα

7. Πηγές άντλησης ιδεών για κάθε θέμα έκθεσης

8. Υποδειγματικές εκθέσεις μαθητών

9. Πρακτικές συμβουλές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

10. Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων και λύσεις από το 2001 έως σήμερα

11. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα

12. Μικρό λεξικό, σύντομα βιογραφικά

 

Βασισμένο στο σχολικό βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, τεύχος Γ΄, στο Βιβλίο του Καθηγητή, στην Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στη Νεοελληνική Γλώσσα, Έκφραση-Έκθεση από το κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), καθώς και στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο.  

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ