Κοσμά Μαργαρίτα

 Εκδόσεις Γρηγόρη, α΄ έκδοση 2017, σελίδες 528

Περιλαμβάνονται:

1. Προτεινόμενος τρόπος απάντησης σε ερωτήσεις ανάπτυξης

2. Πλαγιότιτλοι ανά παράγραφο κάθε ενότητας

3. Ερωτήσεις ανάπτυξης / αναλυτικές απαντήσεις

4. Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος / Απαντήσεις

5. Ορισμοί

6. Ερωτήσεις πραγμάτευσης Πηγών / αναλυτικές-γραπτές απαντήσεις μαθητών

7. Ανάλυση / Λύση Πηγών σχολικού βιβλίου

8. Τεστ αντιστοίχησης

9. Επανάληψη ανά κεφάλαιο ημερομηνιών και γεγονότων

10. Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων και απαντήσεις τους από το 2001 έως σήμερα. 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ