Βαζούρα Πηνελόπη

 Εκδόσεις Σαββάλα, α΄ έκδοση 2019, σελίδες 245

 

  • 40 κριτήρια αξιολόγησης για τις Προαγωγικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου
  • 40 υποδειγματικές εκθέσεις

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ