Βαζούρα Πηνελόπη

 Εκδόσεις Σαββάλα, α΄ έκδοση 2019, σελίδες 240

  • 40 κριτήρια αξιολόγησης για τις Πανελλαδικές και Ενδοσχολικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου
  • 50 υποδειγματικές εκθέσεις

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ