Βλαστού Ειρήνη

Αποφοίτησε από το Μιχαλοπούλειο Πειραιά με άριστα και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Φιλολογίας 3η σε όλη την Ελλάδα. Πήρε το πτυχίο της με άριστα (8,73). Απασχολήθηκε στο Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών στο τμήμα έκδοσης επιγραφών στα αρχαία ελληνικά. Συνεργάζεται με τα Φροντιστήρια Βασιλάτος αρχικά ως επιτηρήτρια, στη συνέχεια ως διορθώτρια και πλέον ως καθηγήτρια. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ