Συνοπτική Παρουσίαση

 • Διδάσκει ο ίδιος ο Καθηγητής & Συγγραφέας Κων/νος Βασιλάτος σε όλα τα τμήματα της Β΄& Γ΄Λυκείου.
 • Ομοιογενή τμήματα 4-6 μαθητών (κατόπιν τεστ κατάταξης).
 • Ολοκλήρωση της ύλης της Γ΄Λυκείου στις 10 Φεβρουαρίου. Μετά, συνεχείς επαναλήψεις.
 • Η Α΄Λυκείου σε 2 ημέρες (Έκθεση-Αρχαία και Μαθηματικά-Φυσική).
 • Το Γυμνάσιο σε 1 ημέρα (Έκθεση-Αρχαία-Μαθηματικά).
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός με το ελάχιστο δυνατό κόστος (Ariston test).
 • Εξειδικευμένοι καθηγητές ανά μάθημα (κάθε καθηγητής διδάσκει μάθημα, στο οποίο εξειδικεύεται).
 • Η πρώτη επαφή με το Φροντιστήριο γίνεται απευθείας με τον Διευθυντή Κων/νο Βασιλάτο με την παρουσία του γονέα και του μαθητή. Ενημέρωση για τις σχολές που υπάρχουν και για το πρόγραμμα του Φροντιστηρίου.
 • Ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος ανά μαθητή.
 • Πρόγραμμα μαθημάτων:
  - για την Β΄Λυκείου σε 2 ημέρες (α΄τετράμηνο) και σε 3 ημέρες (β΄τετράμηνο)
  - για την Γ΄Λυκείου σε 3 ημέρες
  όχι συνεχόμενες μεταξύ τους.
 • Προεκτίμηση μορίων για το μαθητή της Γ΄Λυκείου στο τέλος Ιανουαρίου.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ