Συνοπτική Παρουσίαση

 • Διδάσκει ο ίδιος ο Καθηγητής & Συγγραφέας Κων/νος Βασιλάτος σε όλα τα τμήματα της Β΄& Γ΄Λυκείου.
 • Ομοιογενή τμήματα 4-6 μαθητών (κατόπιν τεστ κατάταξης).
 • Ολοκλήρωση της ύλης της Γ΄Λυκείου στις 10 Φεβρουαρίου. Μετά, συνεχείς επαναλήψεις.
 • Η Α΄Λυκείου δωρεάν για 1 ολόκληρο σχολικό έτος.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός με το ελάχιστο δυνατό κόστος (Ariston test).
 • Εξειδικευμένοι καθηγητές ανά μάθημα (κάθε καθηγητής διδάσκει 1 μόνο μάθημα, στο οποίο εξειδικεύεται).
 • Η πρώτη επαφή με το Φροντιστήριο γίνεται απευθείας με τον Διευθυντή Κων/νο Βασιλάτο με την παρουσία του γονέα και του μαθητή. Ενημέρωση για τις σχολές που υπάρχουν και για το πρόγραμμα του Φροντιστηρίου.
 • Ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος ανά μαθητή.
 • Πρόγραμμα μαθημάτων:
  - για την Α΄& Β΄Λυκείου σε 2 ημέρες
  - για την Γ΄Λυκείου σε 3 ημέρες
  όχι συνεχόμενες μεταξύ τους.
 • Προεκτίμηση μορίων για το μαθητή της Γ΄Λυκείου και τους Απόφοιτους στο τέλος Ιανουαρίου.
 • Οικονομικότερες τιμές για τους Απόφοιτους.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ