Ειδικότερα για την Έκθεση

  • Ο μαθητής γράφει 1 Έκθεση κάθε εβδομάδα.
  • Η Έκθεση κάθε μαθητή διορθώνεται εβδομαδιαία από 2 διορθωτές (από τον Καθηγητή που του κάνει το μάθημα και από έναν ακόμα Καθηγητή).
  • Επιλέγεται η καλύτερη Έκθεση της εβδομάδας και διανέμεται σε όλους τους μαθητές του Φροντιστηρίου.
  • Προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό (ντοκιμαντέρ & ταινίες) σχετικό με τη θεματική ενότητα της εβδομάδας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ