Οι Καθηγητές μας

 • Τόλιος Σπάρτακος

  Είναι πτυχιούχος του τμήματος της Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Περισσότερα
 • Χαρατσάρη Χρυσάνθη

  Είναι απόφοιτη του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Περισσότερα
 • Βλαστού Ειρήνη

  Αποφοίτησε από το Μιχαλοπούλειο Πειραιά με άριστα και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Φιλολογίας 3η σε όλη την Ελλάδα.

  Περισσότερα
 • Παρασκευάς Χρήστος

  Γεννήθηκε στην Αθήνα, οι προπτυχιακές του σπουδές ολοκληρώθηκαν εντός 4 ετών στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου 8,1/10.

  Περισσότερα
 • Μαρκοπούλου Ελισάβετ

  Είναι πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε τέσσερα έτη με λίαν καλώς.

  Περισσότερα

1 2 3

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ