Οι Καθηγητές μας

 • Λαγός Γιώργος

  Εισήχθη στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε με βαθμό 7,55 (Λίαν Καλώς). Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

  Περισσότερα
 • Αλαφογιάννης Γιώργος

  Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα Μεσαιωνικής-Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Περισσότερα
 • Λαγός ΄Αγγελος

  Εισήχθη στο τμήμα κλασικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ, όπου και αποφοίτησε με εξειδίκευση στην Μεσαιωνική και Νεοελληνική φιλολογία.

  Περισσότερα
 • Διαμάντη Δέσποινα

  Είναι απόφοιτος του τμήματος κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και με βαθμό ΄Αριστα.

  Περισσότερα
 • Κακαβούλη Αναστασία

  Πτυχιούχος του τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ολοκληρώνοντας τις σπουδές της σε τέσσερα έτη.

  Περισσότερα

1 2 3

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ