Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ο Διευθυντής μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του σε προσωπικό ραντεβού με τον μαθητή και τους γονείς του, τόσο τυπικά στη συμπλήρωση όσο και ουσιαστικά δίνοντάς του πληροφορίες (γραπτές και προφορικές) για τις σχολές που υπάρχουν και το ενδιαφέρουν.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ