Χαρακτηριστικά της Διδασκαλίας μας

Καθηγητής

 • Εξετάζουμε σε κάθε μάθημα.
 • Βάζουμε στόχο, δηλ. σε κάθε μάθημα διδάσκουμε μια  συγκεκριμένη ενότητα με μια σειρά που αναγράφεται στο ετήσιο και στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα.
 • Παραδίδουμε με επιμονή και υπομονή κάθε λεπτομέρεια, είμαστε αναλυτικοί και μεταδοτικοί.
 • Δεν εκνευριζόμαστε ποτέ, δεν υψώνουμε τον τόνο της φωνής μας ποτέ, δε φέρνουμε σε δύσκολη θέση το μαθητή μας.
 • Διδάσκουμε ορθολογιστικά, καθαρά χωρίς σκοτεινά σημεία με μαθηματική λογική 1,2,3.
 • Χειριζόμαστε με διακριτικότητα τις εφηβικές μεταπτώσεις του μαθητή μας.
 • Πιστεύουμε στην εργασία, στην παραγωγικότητα, στην οργάνωση, στη μεθοδικότητα.

Μαθητής

 • Διαβάζει σε κάθε μάθημα (συνέπεια).
 • Διαβάζει ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κάθε ενότητα (το ποσοτικό διάβασμα απαιτεί αποστήθιση, το ποιοτικό κριτική ικανότητα. Στις εξετάσεις απαιτείται ο συνδυασμός).
 • Μαθαίνει το πολυτονικό σύστημα με ακρίβεια (πολύ σημαντικό). Γίνεται τέλειος ορθογράφος (θα του χρειαστεί για την υπόλοιπη ζωή του!).
 • Μυείται στο να αγαπάει τη γλώσσα και τη γνώση γενικότερα.
 • Τον πείθουμε να πιστέψει το στόχο του για το Πανεπιστήμιο. Τον πείθουμε ότι αξίζει τον κόπο η προσπάθεια και η πίεση που δέχεται.
 • Τον μαθαίνουμε να προγραμματίζει το χρόνο διαβάσματός του.
 • Προσπαθούμε να μεταδώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στον μαθητή μας, γιατί είμαστε δάσκαλοι πάνω απ’ όλα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ