ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

Αθήνα - Κηφισιά - Γλυφάδα
Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό αδείας 2203495

Αρ. ΓΕΜΗ 161774803000

 

Για διδασκαλία μαθημάτων:

Γυμνάσιο: Έκθεση-Αρχαία και Μαθηματικά

Α΄ Λυκείου: Έκθεση-Αρχαία και Μαθηματικά-Φυσική


Β΄ και Γ΄Λυκείου

Αρχαία
Έκθεση (για όλες τις κατευθύνσεις)
Λατινικά
Ιστορία


Για επίλυση αποριών – επικοινωνία
Επαγγελματικό τηλέφωνο: 6946 – 502016
e-mail: basilatos1@yahoo.gr

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση
Αθήνα, Ζωοδόχου Πηγής 38-40, 10681
Τηλέφωνα:
210-3805915 | 6946-502016
Email: basilatos1@yahoo.gr

Χάρτης

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση
Κηφισιά, Αγίου Τρύφωνος 43, 14562
Τηλέφωνα:
210-3805915 | 6946-502016
Email: basilatos1@yahoo.gr

Χάρτης

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση
Γλυφάδα, Βουλιαγμένης 8α (είσοδος από Θάσου 7-9), 16675
Τηλέφωνα:
210-3805915 | 6946-502016
Email: basilatos1@yahoo.gr

Χάρτης

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ