Διαγωνίσματα

Όπως όλοι γνωρίζουμε «verba volant, scripta manent», δηλ. «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν». Ανεξάρτητα από την ικανότητα του μαθητή να αφομοιώνει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθήματος ανά εβδομάδα, κρίνεται απαραίτητη και η γραπτή του εξέταση για τους παρακάτω αντικειμενικούς λόγους:
α)
Στις πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζεται γραπτά και όχι προφορικά. Επομένως πρέπει να γνωρίζει πώς «στήνουμε» και παρουσιάζουμε ένα γραπτό κείμενο ή μια ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα ζητούμενο θέμα.
β) Στη γραπτή εξέταση υπάρχει χρόνος συγκεκριμένος και όχι απεριόριστος, οπότε ελέγχεται ταυτόχρονα η ταχύτητα και η ορθότητα των απαντήσεων του μαθητή.
γ) Η γραπτή εξέταση προϋποθέτει και οδηγεί το μαθητή στην επανάληψη και στην από μέρους του συνολική εποπτεία της ύλης που πρέπει να διαβάσει. Επομένως οδηγεί σε δημιουργικό άγχος, σε θετική εγρήγορση για την προεξεταστική του δοκιμασία.
δ) Οι ημερομηνίες που επιλέγονται για τα διαγωνίσματα δεν είναι τυχαίες. Αποσκοπούν στην πλήρη αξιοποίηση των αργιών καθώς και των Σαββατοκύριακων. Επιπλέον αποσκοπούν στο μοίρασμα της ύλης σε ισομερή κομμάτια.
ε) Η ύλη σε κάθε διαγώνισμα δίνεται σε επίσημο έντυπο στο παιδί σας με αναλυτικό τρόπο και πρέπει να γίνει συστηματική επανάληψη, για να φτάσουμε στο διαγώνισμα. Διαφορετικά είναι μάταιη ολόκληρη η διαδικασία των διαγωνισμάτων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ