Πρόγραμμα Διαβάσματος

Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (αφού έχει τακτοποιηθεί το πρόγραμμα Σχολείου και των μαθημάτων γενικά) θα δοθεί γραπτά από τον Διευθυντή στο παιδί σας το «Πρόγραμμα διαβάσματος» ή αλλιώς «Αξιοποίηση χρόνου».

Μας ενδιαφέρουν 3 πράγματα:
•    η οργάνωση και η αξιοποίηση του χρόνου
•    η απόκτηση και αφομοίωση γνώσεων
•    η καλή ψυχολογία

Και τα 3 αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου μας, δηλαδή στην επιτυχία στο Πανεπιστήμιο.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ