Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής

Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, α΄ έκδοση 1998, σελίδες 216

Το βιβλίο αποτελείται από 3 μέρη:
• Ανάλυση του ρήματος (α΄ και β΄ συζυγία, ανώμαλα ρήματα)
• Ανάλυση των πτωτικών (ουσιαστικά, επίθετα, μετοχές, παραθετικά, αντωνυμίες)
• 170 αρχικοί χρόνοι και σημασίες τους (χωρισμένοι σε 2 μέρη: α΄μέρος οι πολύ συχνοί, β΄μέρος οι λιγότερο συχνοί)
• Επίμετρο με τα θέματα γραμματικής Πανελληνίων εξετάσεων από το 1982 έως σήμερα

Περιέχει ιδιαίτερες ενότητες για:
• το είδος και τη θέση του τόνου
• τον τονισμό των διχρόνων

Περιλαμβάνει νούμερα ασκήσεων ανά γραμματική ενότητα, που παραπέμπουν στο επόμενο βιβλίο, των Ασκήσεων Γραμματικής Τόμος Α΄.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ