Ασκήσεις Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής, τόμος Α΄ (με βάση τη θεωρία)

Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, α΄ έκδοση 1998, σελίδες 125

Οι ασκήσεις συνδέονται από άποψη διάταξης με τη θεωρία.

Έχουν μεταξύ τους διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και μια μεγάλη ενότητα από επαναληπτικές ασκήσεις πάνω στα ρήματα.

Πρακτικά μπορούν να λυθούν όλες από έναν καλό μαθητή σε μια σχολική χρονιά.

Συνοδεύονται από ένθετο βιβλιαράκι λύσεων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ