Ασκήσεις Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής, τόμος Β΄ (από το πρωτότυπο)

Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, α΄ έκδοση 1999, σελίδες 183

Η έννοια της λέξης «πρωτότυπο» σημαίνει ότι όλοι οι γραμματικοί τύποι αντλήθηκαν αυτούσιοι από την ανάγνωση των πρωτοτύπων κειμένων αρχαίας ελληνικής της Οξφόρδης με ελάχιστες παρεμβάσεις και αφού ταξινομήθηκαν κατά γραμματική ενότητα. Επομένως είναι τύποι συχνοί και σημαντικοί, που θα συναντήσει ο μαθητής στα αδίδακτα κείμενα.

Ο τόμος Β΄ περιλαμβάνει ασκήσεις με μεγαλύτερο όγκο και βαθμό δυσκολίας από τον τόμο Α΄.

Καινοτομία αποτελούν οι «Λεξιμάθειες», ενδεικτικές δηλαδή δοκιμασίες στο λεξιλόγιο, την ετυμολογία και τη γραμματική αναγνώριση των αρχαίων λέξεων, με τη μορφή γρίφων.

Συνοδεύονται από ένθετο βιβλιαράκι λύσεων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ