Συνοπτικό λεξικό ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής

Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, α΄ έκδοση 2000, σελίδες 440

Περιλαμβάνει 300 ρήματα της αττικής πεζογραφικής διαλέκτου, τα εύχρηστα δηλαδή ρήματα που συναντά ο μαθητής στα αδίδακτα κείμενα.

Κάθε ρήμα αναλύεται με βάση το τρίπτυχο: γραμματική – συντακτικό – λεξιλόγιο. Αυτό σημαίνει ότι καμιά πλευρά του ρήματος αυτού δε μένει αδιευκρίνιστη. Aπό την ενδεχόμενη αναβίβαση του τόνου στην προστακτική, όταν αυτό γίνει σύνθετο, μέχρι και την ιδιαίτερη σύνταξη των συνθέτων του απλού ρήματος. Όλα αυτά μέσα σε πλαίσια περιορισμένα αλλά όχι περιοριστικά για τον αναγνώστη.

Δίνονται τα παράγωγα κάθε ρήματος στη νέα ελληνική. Αυτό εξυπηρετεί δύο σκοπούς: αρχικά τη σύνδεση -από τον καθηγητή ή από τον μαθητή- της αρχαίας με τη νέα ελληνική και μάλιστα με τη μορφή ενός ετυμολογικού παιχνιδιού, που επιφυλάσσει εκπλήξεις. Έπειτα, ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους τύπους ασκήσεων σύμφωνα με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ