Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής

Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑ, α΄ έκδοση 2004, σελίδες 324

Βασισμένο στην παιδαγωγική αντίληψη: «Διαβάζω – φωτογραφίζω την πληροφορία – αποστηθίζω μόνο τα απαραίτητα». Κατάλληλο για διδασκαλία μέσα στην αίθουσα.

Περιέχει:
• Θέματα ανώτερου συντακτικού σε ειδική ενότητα
• Υποδείγματα αναγνώρισης δευτερευουσών προτάσεων
• Μέθοδο χωρισμού των δευτερευουσών προτάσεων
• Αντίστοιχα παραδείγματα σύνταξης στα νέα ελληνικά
• Επίμετρο με σύντομη ανακεφαλαίωση του συντακτικού σε 66 ερωτήσεις-απαντήσεις
• Παρατηρήσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα σε γκρι πλαίσιο
• Υπόδειγμα συντακτικής αναγνώρισης απλών όρων
• Θέματα συντακτικού Πανελλαδικών εξετάσεων από το 2001 έως σήμερα
• Λεξιλόγιο με τα βασικά ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα, μόρια

Περιλαμβάνει νούμερα ασκήσεων ανά συντακτική ενότητα, που παραπέμπουν στο επόμενο βιβλίο, των Ασκήσεων Συντακτικού.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ