Ασκήσεις Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής

Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑ, α΄ έκδοση 2004, σελίδες 278

Βασισμένο στην παιδαγωγική αντίληψη: «Λύνω ασκήσεις εφαρμόζοντας την αντίστοιχη θεωρία και συμπληρώνοντας τις ασκήσεις πάνω στο βιβλίο».

Περιέχει:
• Πολλές ασκήσεις πάνω στα θέματα ανώτερου συντακτικού
• Ασκήσεις κλιμακωτής δυσκολίας
• Ειδικές ασκήσεις για προχωρημένους (με την ένδειξη*)
• Γενικές επαναληπτικές ασκήσεις (π.χ. σε όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις)

Περιλαμβάνει αδίδακτα κείμενα στο τέλος κάθε συντακτικής ενότητας, επιλεγμένα με βάση τα 91 κείμενα που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

Συνοδεύεται από ένθετο βιβλιαράκι λύσεων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ