Θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής

Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑ, α΄ έκδοση 2010, σελίδες 301 (+170 σελίδες οι Απαντήσεις)

165 Αδίδακτα κείμενα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής κειμένων του Υπουργείου Παιδείας:
• Κλιμακούμενα ως προς τη δυσκολία
• Με νοηματική αυτοτέλεια και ενδιαφέρον περιεχόμενο
• Βατά για το μέσο μαθητή
• Με τις βασικές μορφές συντακτικών και γραμματικών φαινομένων

Περιέχει:
• 165 αδίδακτα κείμενα με πλήρη συντακτική αναγνώριση. Κάθε κείμενο τονίζει κάποιο συντακτικό φαινόμενο
• Οδηγίες επίλυσης του αδίδακτου κειμένου
• Περιεχόμενο συνοπτικά κάθε έργου των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων
• Λεξιλόγιο 600 λέξεων και χρήσιμοι όροι, που συναντώνται στα αδίδακτα κείμενα
• 15 προσομοιωτικά διαγωνίσματα
• Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων από το 2001 έως σήμερα
• Χάρτες με τις τοποθεσίες που συναντώνται στα αδίδακτα κείμενα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ