Λατινικά Γ΄Λυκείου

Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑ, α΄ έκδοση 2015, σελίδες 375


Περιέχει:
• Κείμενα 1-50 με πλήρη Συντακτική αναγνώριση και πιστή κατά λέξη Mετάφραση
• Φόρμες Λεξιλογίου 1-50 αντικρυστές με τα κείμενα 21-50 και τις λέξεις πλήρως ταξινομημένες
• Γραμματική (πτωτικά & ρήμα)
• Συντακτικό (θεωρία & οι περιπτώσεις του σχολικού βιβλίου)
• Κείμενα 1-50 με αντιστοίχιση της μετάφρασης αντικρυστά
• Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων από το 2001 έως σήμερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ