Δημητρίου Αγγελική

Εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως αριστούχος και σπούδασε στο τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας, το οποίο ολοκλήρωσε σε τέσσερα έτη. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δυσκολίες μάθησης και δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής» και του Ανοιχτού Ιδρύματος Εκπαιδεύσεως με θέμα «Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων». Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και γαλλικά, και έχει γνώσεις υπολογιστών. Συνεργάζεται από το 2011 με τα Φροντιστήρια ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ διδάσκοντας αποκλειστικά το μάθημα της Έκθεσης. Τα επιπλέον ενδιαφέροντά της είναι τα ταξίδια και οι εκδρομές στη φύση, οι παραδοσιακοί χοροί, η άθληση. 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ